Uitstappen

Welkom op de pagina Uitstappen

Leeruitstap aardrijkskunde 1e jaar

redactie : 9 oktober 2017 08:19 : Geen categorie, Uitstappen

Tijdens de les aardrijkskunde zijn onze eerstejaars op leeruitstap geweest in het kader van het thema Landschap en kaart.  De verkenning van de schoolgebouwen en de omgeving gebeurde met behulp van een plattegrond, een kompas en een meter. Zo leren ze hoe ze op een correcte manier zich kunnen oriënteren in het landschap.

 

Er is geen reactiemogelijkheid

Verslag van de bezinning derdes

redactie : 5 oktober 2017 13:00 : Uitstappen

Elk nieuw schooljaar trekken we met de leerlingen van de derdes van onze school richting Tongerlo op sportieve bezinningsdagen.

We willen hen de kans geven om in een nieuwe klasgroep elkaar, maar ook zichzelf, beter te leren kennen en het fundament te leggen van een stevige en toffe groep. Vriendschap en samenhorigheid… daar kan je samen aan bouwen.

Deze doelstelling proberen we te realiseren met de hulp van een aantal enthousiaste oud-leerlingen, grote broers en zussen. We zijn hen zeer dankbaar daarvoor. Dat het een geslaagd project is van onze school kunnen we lezen in enkele verslagjes van de leerlingen. Ze kregen de opdracht om het evangelieverhaal uit de viering in Tongerlo, over de parabel van de zaaier, te verwerken in hun verhaal.

Terugblik op de bezinningsdagen 6-8 september 2017

1. Ik vond de bezinningsdagen met de klas heel leuk. Ik denk dat onze klasgroep elkaar beter heeft leren kennen. We zullen elkaar helpen doorheen het schooljaar. Ik hoop in de grond van mijn hart dat de zaadjes niet tussen de distels zullen vallen. Daarmee bedoel ik dat we elkaar geen pijn gaan doen, geen ruzie maken en niemand pesten. Maar toch ben ik bijna helemaal zeker dat de zaadjes op de goede aarde gaan belanden. Ik bedoel dat we een toffe , leuk , gezellige… klasgroep gaan worden. Dat we elkaar helpen, elkaar begrijpen en nog zoveel meer. In goede dagen, maar ook als iemand eens een slechte dag heeft. Dat we samen groeien en samen door dit schooljaar heen gaan.

2. In het begin wist ik niet goed wat ik van de bezinningsdagen moest verwachten. Maar ik merkte al vanaf de eerste dag dat het heel leuk ging worden. Het concept was ook heel goed, de afwisseling van sport- en werkmomenten was ideaal. Het moment dat mij het meeste bijblijft is toen mijn groep me aanmoedigde bij het lopen. Dat deed me beseffen dat ik zeker geen ‘distel’ mag zijn voor anderen (de zaadjes). Wat mij ook bijblijft tijdens het werkmoment is dat we respect moeten hebben voor elkaar en voor de leerkrachten. Als we dit vergelijken met ‘het zaad op de rotsachtige grond’, dan zal het belangrijk zijn om tijdens dit schooljaar echt en blijvend respect te hebben en het niet gewoon te zeggen zonder het te doen. Voor de rest vind ik het echt een heel leuk initiatief om elkaar beter te leren kennen!

3. Het samenwerken in groepjes om elkaar beter te leren kennen en te leren appreciëren, was fijn. Zo kan je een sterkere band opbouwen met de andere leerlingen uit het groepje. Op die manier valt het zaad op de goede aarde en kunnen er mooie en stevige wortels groeien, m.a.w. nieuwe vriendschappen ontstaan of bestaande nog hechter worden.
Als er iemand voor de één of andere activiteit minder goed meewerkte, moest daar aandacht aan besteed worden, zodat hij of zij niet zoals het zaad op rotsachtige grond zou worden. Zo niet zou die geen goede wortels kunnen krijgen en dreigen uit de groep te vallen.

4. Om er samen een leuk schooljaar van te maken, moeten we allemaal goed overeen komen. Dat is mogelijk als we eerlijk en vriendelijk zijn tegen elkaar, maar dat is niet altijd zo evident. We zijn allemaal jong en in het begin moeten we eerst nog uitbloeien. Laten we zeggen dat we zaadjes zijn, sommige van ons vallen tussen de distels. We durven niet opkomen voor onszelf en als we er niets voor doen, zouden we uiteindelijk verstikken en geen plant kunnen worden. Dus we moeten voor onszelf kunnen opkomen en anderen niet pesten. Als iedereen er op zou letten om goed overeen te komen met elkaar, dan zouden we een leuk schooljaar tegemoet gaan en dan zouden we allemaal zaadjes op de goede grond zijn en uitbloeien en een mooie plant worden.

5. Toen we met de bus naar Tongerlo vertrokken op woensdag wist ik niet goed wat ik moest verwachten. Ik had ook geen idee wat de zogezegde ‘werkmomenten’ zouden inhouden. Maar eerlijk gezegd was dat echt leuk! In combinatie met de sportmomenten was het perfect om elkaar te leren kennen. Ik voelde dat we waren zoals zaadjes in de goede, vruchtbare grond: we werden 1 klasgroep en leerden samen met de grote broers en zussen de positieve en negatieve kanten van de personen in ons groepje kennen. Het moment dat we ’s avonds een kaarsje aanstaken voor elkaar zal mij altijd bijblijven. Zo zijn we niet als de zaadjes die tussen de distels terechtkomen en verdrongen worden: niemand wordt uitgesloten, en ik hoop dat dat ook niet zal gebeuren in de klas. Zo kunnen we er een heel tof schooljaar van maken!

6. De bezinningsdagen waren super leuk; we leerden elkaar beter kennen, we deden leuke activiteiten, gebaseerd op vertrouwen, samenhorigheid, sfeer, leergierigheid en eerlijkheid. Onze klas werd langzaam maar zeker een echte klasgroep. Een klasgroep waarin elke leerling in de goede aarde valt, zo werd onze vreugde in vriendschap ook vermenigvuldigd. We voelen ons thuis bij elkaar en we proberen geen distels voor mekaar te zijn. Want wanneer je een distel bent maak je het leven van je medeleerlingen zuur, je bent gemeen en je kwetst je medeleerlingen. Dat willen we dus vermijden en we willen iedereen een positief gevoel geven, een gevoel van: welkom in onze klas, een gevoel van je hoort erbij! Uit de bezinningsdagen heb ik geleerd dat je iedereen moet laten groeien om zo uiteindelijk tot je ware ik te komen, we moeten leren uit onze fouten om te groeien en we moeten openstaan voor veranderingen bij elkaar maar ook bij onszelf. De laatste avond van de bezinningsdagen zal me nog heel lang bijblijven, er was nog een kort bezinningsmoment voor het slapengaan: we zaten in een kring rond allemaal kaarsjes, we voelden ons één, iedereen durfde zijn emoties te laten zien, het was niet erg om eens een traantje te laten, we voelden ons verbonden met elkaar en we leefden mee met het verdriet en de pijn van anderen, een echte klas was geboren: 3LA/3LB. En ik was 1 van de 23, blij om in zo een toffe groep les te krijgen, een heel jaar lang!

Er is geen reactiemogelijkheid

We accept the reality of the world with which we are presented, it’s as simple as that. (uit: The Truman show)

redactie : 2 oktober 2017 12:26 : Uitstappen

Wat is filosofie? Wanneer weet je iets? Wat is de betrouwbaarste manier om tot kennis te komen? Wat bedoel je met verstand en wat bedoel je met zintuigen? Zijn er dingen waarvan je zeker weet dat ze waar zijn? Leven we in een simulatie, een droom? Worden we straks wakker in de real life of is er geen werkelijkheid buiten de simulatie? Zijn deze vragen een uiting van waanzin of van filosofie?

Net als R. Descartes destijds belandden we tijdens het startcollege van Junior College filosofie bijna in radicale twijfel. Gelukkig bood prof. doctor S. Wenmackers enig soelaas. Het doel van filosofie is net in verwarring te brengen om op die manier de oude vragen over de grenzen van onze kennis te herdenken. En ja, onze zintuigen kunnen ons bedriegen – optische illusies – maar wel in die mate dat we kunnen uitleggen en begrijpen dat we bedrogen zijn! Samen met Hume benadrukte ze de rol van het gezonde verstand. En tenslotte is kennis geen monolithisch blok, kennis is een netwerk. Er zijn verschillende wegen om de betrouwbaarheid van onze kennis na te gaan.

Met een hoofd vol nieuwe en boeiende vragen en inzichten keerden we op donderdag 21 september verward maar tevreden huiswaarts uit een met zon overgoten Leuven. Dit startcollege smaakt naar meer. Tijdens de lessen cultuurwetenschappen wordt deze thematiek verder uitgediept en in november worden we opnieuw in Leuven verwacht voor het slotcollege

Er is geen reactiemogelijkheid

Leeruitstap aardrijkskunde voor alle 2de-jaars

redactie : 2 oktober 2017 10:01 : Uitstappen

Mist en een beetje regen hielden onze tweedejaars niet tegen! Op verkennende leeruitstap, georganiseerd door de leerkrachten aardrijkskunde, ontdekten deze enthousiaste fietsers de landschappen in Wetteren: toerisme, verkeer, landbouw en industrie… Met een frisse, nieuwe blik op Wetteren en een streepje zon kwamen ze na een leerrijke voormiddag terug naar SGW…

Er is geen reactiemogelijkheid

Kerk en leven: speuren in de kerk

redactie : 22 september 2017 13:21 : Uitstappen

Vorig jaar mochten we met de leerlingen van het eerste jaar op speurtocht gaan in de kerk, naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van de Sint-Gertrudiskerk. Dit was ons zo goed bevallen dat we besloten om dit initiatief dit jaar te herhalen, in het kader van de gewone godsdienstlessen. Onze eerstejaars werden opnieuw met open armen ontvangen door Wim Holderbeke. Het programma werd wat ingekort, zodat het bezoek niet meer dan één lesuur in beslag zou nemen. Voor een aantal leerlingen was het de eerste kennismaking met een kerkgebouw. Voor anderen was het eerder een plek waar ze wel al eens geweest waren, maar waar ze toch nog niet zoveel over wisten. En voor nog anderen was het op ontdekkingstocht gaan in een vertrouwde omgeving.

Het werd opnieuw een boeiende tocht. De leerlingen gaven hun ogen de kost, want ook de sacristie mochten ze binnengaan. Deze plek is totaal onbekend voor velen.

Met heel wat nieuwe kennis keerden we terug naar het Sint-Gertrudiscollege. De verwerking zal later tijdens de godsdienstles gebeuren. Wij zijn er alvast van overtuigd om dit elk jaar op ons programma te zetten.
Véronique Cours en Sara Portier.

Vredeswens

Wie je ook bent, of je nu gelooft of niet,

of je zoekend bent of niet…

Je kunt meewerken aan de grote droom over de wereld.

Dat wil zeggen: vrede in elk hart, vrede tussen alle mensen,

vrede tussen de volkeren.

Je kunt een belangrijke vredesrol spelen in het leven van je naaste medemens.

Onderschat je invloed niet: jouw aanwezigheid heeft altijd invloed.

Waar jij komt, ontluikt er meer vrede of ontstaat er minder onvrede.

Jijzelf hebt de keuze.

We wensen iedereen een vredevolle start!

Er is geen reactiemogelijkheid

Je hoeft niet ver te zoeken

redactie : 18 september 2017 10:01 : Uitstappen

… om in de natuur allerlei kleine levensvormen te vinden. De tuin van het rusthuis naast de school bijvoorbeeld is een rijke biotoop! De eerstejaars vonden er allerlei kleine organismen.

Er is geen reactiemogelijkheid

Elkaar écht ontmoeten

redactie : 6 september 2017 18:28 : Uitstappen

De eerstejaars trokken er al onmiddellijk op uit, de tweede schooldag. Om elkaar te leren kennen, de basis te leggen voor mooie vriendschappen met zoveel nieuwe klasgenoten. Dit is het startsein voor een mooi schooljaar in een toffe klas!

Er is geen reactiemogelijkheid

China summer camp 2017

redactie : 4 september 2017 09:55 : Uitstappen

Het begon allemaal ergens in februari dit jaar. Plots hadden enkele leerlingen via de directeur te horen gekregen dat er een aantal zesdes konden deelnemen aan een ‘Chinese summer camp’ (zoals ze dat daar noemen). Er waren heel veel leerlingen geïnteresseerd, maar uiteindelijk vertrokken er 7 zesdes en 1 leerkracht van SGW (Caroline, Laura, Marie, Marie, Damien, Laurent, Karel en meneer Van De Vijver) met heel veel spanning en enthousiasme naar het grote China.

20170721_China 2017-Dengfeng_010

De reis werd georganiseerd door Hanban, een organisatie die de Chinese taal en cultuur promoot over de hele wereld. Alles wat er gebeurde gedurende onze reis, werd dan ook vastgelegd op foto en videocamera. En met alles bedoel ik ook letterlijk alles, want er liep voortdurend een cameraman met ons mee en bij elk belangrijk gebouw werden we verplicht onze grootste glimlach op ons gezicht te toveren voor een groepsfoto. De eerste dagen van onze reis verbleven we in Beijing, de hoofdstad van China. Daar bezochten we de belangrijkste monumenten zoals de Verboden Stad en de Chinese muur. Al snel werden enkele stereotypen over China waargemaakt: Chinezen kunnen geen Engels, het verkeer in China is vreselijk en de luchtkwaliteit nog vreselijker en Chinezen eten bij elke maaltijd rijst (iets waar wij na dag 3 al genoeg van hadden). Na een zeer fijne kennismaking met Beijing vertrokken we met de hogesnelheidstrein vanuit Beijing naar Zhengzhou, om van daaruit met de bus door te reizen naar de school waar we een week lang naartoe zouden gaan om Chinese les en Kungfu les te volgen. Alle 7 keken we vol spanning uit naar onze eerste Chinese les en vroegen we ons af hoe een Chinees klaslokaal er zou uitzien. Uiteindelijk bleek dat we les kregen op de grond, wat ons langs een kant gelukkig ook niet te veel deed herinneren aan het echte schoolleven. 20170719_China 2017-Beijin_214

Na 7 volle dagen les te hebben gekregen en een examen te hebben moeten volbrengen, reisden we vol stress met de bus terug naar Zhengzhou. Want onze laatste dagen in China, brachten we door in een gastgezin. Toen we van de bus stapten, stonden alle Chinese leerlingen enorm enthousiast te zwaaien en te lachen met elk een bordje in de hand waar onze namen op stonden. Zo konden we ‘onze Chinees’ gemakkelijk terugvinden, want ja: ook het stereotyp dat alle Chinezen op elkaar lijken, blijkt te kloppen. Voor mij was het gastgezin het hoogtepunt van de reis, want daar heb ik leren kennismaken met het echte dagelijks leven in China. Op de laatste dag van onze reis, stond de slotceremonie op het programma. Tijdens deze ceremonie mochten wij onze beste kungfumoves naar bovenhalen. Ik denk dat ik kan besluiten dat het voor ieder van ons een fantastische ervaring was die we nooit zullen vergeten.
Marie Vlaeminckfoto

Er is geen reactiemogelijkheid

Augusta Treverorum

redactie : 1 juni 2017 07:52 : Uitstappen

Het was weer aanknopen met een oude traditie: de vierdejaars Klassieke Talen, die aan het einde van de tweede graad op ‘bedevaart’ trekken naar de Romeinse keizersstad Trier. Want voor de hand ligt deze verplaatsing allesbehalve: Trier ligt namelijk op ongeveer 300 km van Wetteren. Dat betekent dus heel vroeg vertrekken (vóór 6 uur) en laat terugkeren (iets vóór 23 uur).

dsc_0337_34722660852_oDat het de moeite waard was, getuigen de enthousiaste foto’s, gemaakt door de leerlingen. Urenlang doorkruisten ze Trier van noord naar zuid, van oost naar west. Deze keizersstad barst namelijk van de architecturale parels, parels die de bezoeker leiden doorheen 2000 jaar geschiedenis. Gesticht door keizer Augustus, groeide Trier uit tot dé Romeinse stad ten noorden van de Alpen. Vooral onder keizer Constantijn (je weet wel, de keizer die de Christenvervolgingen stopte) verrees de stad mooier dan ooit tevoren. Nergens in onze streken vind je het Romeinse verleden nog zo tastbaar aanwezig. Spijtig genoeg besliste Constantijn (nog voor het afwerken van de keizersthermen) om zijn hoofdstad te verhuizen naar Constantinopel. Wie weet hoe de geschiedenis van onze regionen er anders uitgezien zou hebben… Na een gezamenlijk bezoek aan het amfitheater, kregen de leerlingen bijna vijf uur de tijd om aan de hand van een vragenlijst en een leesgids in groepjes van vijf of zes de stad te verkennen. Met aan de hemel een stralende zon werd dat puur genieten. Om 15.45 uur kwamen we samen aan het Landesmuseum waar we – na een bezoek – een multimediavoorstelling te zien kregen onder de titel ‘In het rijk der schaduwen’. Met tal van effecten en een niet altijd even duidelijk verhaal kwamen de Romeinse grafmonumenten tot leven. Voor sommigen iets van het goede te veel, want de kilometerslange stadswandeling had haar tol geëist. Na nog een laatste uurtje de sfeer van de binnenstad opsnuiven (de bus moest immers een volle negen uur stilstaan), reden we terug naar de heimat.

dsc_0661_34042699074_oZowel onze leerlingen als die van onze zusterschool in Lede (ja, kostenbesparend hebben we de uitstap samen gedaan) waren in de wolken. Een uitstap die dus zeker ook volgend jaar zijn plaatsje krijgt op de schoolkalender.

foto

Er is geen reactiemogelijkheid

Derdes bezoeken Lille

redactie : 8 mei 2017 20:06 : Uitstappen

Eind april bezochten onze derdejaars de Noord-Franse stad Lille. Dit communicatieve stadsbezoek werd georganiseerd in samenwerking met Roeland, met als hoofddoel de leerlingen Frans te doen praten, ongeacht hun niveau. Door middel van concrete, nuttige en ludieke activiteiten, ontdekten onze leerlingen (in kleine groepjes en o.l.v. een Franstalige animator) de culturele en historische rijkdommen van deze prachtige stad.

173f859cec9f324a30549ed1cd9905b7

De feedback die wij achteraf van de animatoren kregen, was quasi unaniem positief. Onze leerlingen gedroegen zich voorbeeldig en respectvol. Zij deden bovendien ook heel erg hun best om Frans te spreken! Wij waren erg trots. Dit verdient een dikke pluim!

a50feb6c9abcf13b9442a3b91db48ac4b3455e3ffc7f04260f45098d96866cc2bb313a78d7afc1e27b886e5088144934c39e158878463801b793adc81ed984ae

Er is geen reactiemogelijkheid